PNVN Theo số liệu công bố tháng 6/2017, trong số các thành phố đón nhiều du khách nhất là: Trung Quốc có 4, Thái Lan có 3 và Thổ Nhĩ Kỳ có 2 thành phố.

1. Hong Kong, Trung Quốc
25.587.300 lượt khách

1. Hong Kong, Trung Quốc 25.587.300 lượt khách

2. Singapore
22.455.400 lượt khách

2. Singapore 22.455.400 lượt khách

3. Bangkok, Thái Lan
17.467.800 lượt khách

3. Bangkok, Thái Lan 17.467.800 lượt khách

4. London, Anh
16.784.100 lượt khách

4. London, Anh 16.784.100 lượt khách

5. Paris, Pháp
15.200.000 lượt khách

5. Paris, Pháp 15.200.000 lượt khách

6. Macau, Trung Quốc
14.268.500 lượt khách

6. Macau, Trung Quốc 14.268.500 lượt khách

7. New York City, Mỹ
11.850.400 lượt khách

7. New York City, Mỹ 11.850.400 lượt khách

8. Thâm Quyến, Trung Quốc
11.702.500 lượt khách

8. Thâm Quyến, Trung Quốc 11.702.500 lượt khách

9. Kuala Lumpur, Malaysia
11.182.400 lượt khác

9. Kuala Lumpur, Malaysia 11.182.400 lượt khác

10. Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ
11.120.700 lượt khách

10. Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ 11.120.700 lượt khách

11. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
10.486.300 lượt khách

11. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ 10.486.300 lượt khách

12. Dubai, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
10.458.300 lượt khách

12. Dubai, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 10.458.300 lượt khách

13. Seoul, Hàn Quốc
8.619.000 lượt khách

13. Seoul, Hàn Quốc 8.619.000 lượt khách

14. Rome, Ý
8.608.300 lượt khách

14. Rome, Ý 8.608.300 lượt khách

15. Phuket, Thái Lan
8.035.000 lượt khách

15. Phuket, Thái Lan 8.035.000 lượt khách

16. Quảng Châu, Trung Quốc
7.630.100 lượt khách

16. Quảng Châu, Trung Quốc 7.630.100 lượt khách

17. Mecca, Saudi Arabia
7.512.100 lượt khách

17. Mecca, Saudi Arabia 7.512.100 lượt khách

18. Pattaya, Thái Lan
6.986.200 lượt khách

18. Pattaya, Thái Lan 6.986.200 lượt khách

Hương Giang
VOV