Chính sách hỗ trợ nhiều, doanh nghiệp vừa và nhỏ ‘hấp thụ’ được ít

Chính sách hỗ trợ nhiều, doanh nghiệp vừa và nhỏ ‘hấp thụ’ được ít

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới 98% doanh nghiệp của cả nước. Gần 2 năm Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ có hiệu lực, theo phản ánh của các doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ của nhà nước khá nhiều, nhưng họ chưa được thụ hưởng nhiều những chính sách tích cực đó.