PNVN Ngày 24/11 thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết đã ký văn bản số 1117/ĐCT-TG về việc điều chỉnh thời gian nhận bài dự thi cuộc thi Dọc đường công tác Hội.

 

banner_thi.jpg
 Logo cuộc thi trên báo điện tử Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo đó thời hạn nhận bài thi sẽ là 31/1/2017 thay cho thời hạn cũ 30/11/2016. Phó Chủ tịch cũng đề nghị Hội LHPN các tỉnh thành phố tiếp tục vận động cán bộ hội viên, phụ nữ hưởng ứng cuộc thi, góp phần chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Cũng theo Phó Chủ tịch, đến nay Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được nhiều bài thi có chất lượng của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân. Một số tác phẩm đã được đăng tải trên Báo Phụ nữ Việt Nam và trang thông tin điện tử của Hội LHPN Việt Nam. 

PV