PNVN Ngày 8/11, Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra với chủ đề "Phụ nữ Quảng Ninh phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bình đẳng, phát triển, góp phần xây dựng Quảng Ninh văn minh, giàu đẹp".

Đến dự và chỉ đạo Đại hội ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp Hội thực hiện tốt vai trò nòng cốt huy động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng; triển khai có hiệu quả chương trình “Nụ cười Hạ Long”, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Quảng Ninh “Tự tin - Tự trọng – Trung hậu - Đảm đang” và “Văn minh - thân thiện”.

img_7013.JPG
 Ông Nguyễn Văn Đọc tặng bức trướng cho Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc cũng yêu cầu, Hội không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết XI của Đảng về công tác phụ nữ; kịp thời phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành từ tỉnh tới cơ sở để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam yêu cầu đại hội tiếp tục thảo luận các giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua và có kế hoạch cụ thể thiết thực với từng đối tượng phụ nữ; đổi mới nội dung, đa dạng phương thức hoạt động Hội, nắm bắt tốt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ và chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền hiệu quả công tác phụ nữ. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ giải pháp phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là với những chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cũng yêu cầu, đại hội tiếp tục chú trọng các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; có kế hoạch cụ thể thực hiện tốt chương trình xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, huy động sự vào cuộc tích cực của phụ nữ chung tay bảo vệ, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long...

img_7026.JPG
 Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà tặng bức tranh Bác Hồ với phụ nữ cho đại hội

Kim Anh