PNVN Quỹ L’Oreal Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2016 sẽ trao 2 giải thưởng và 3 học bổng nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học và nghiên cứu viên khoa học nữ Việt Nam.

Đối tượng tham gia chương trình học bổng là các nhà nghiên cứu khoa học nữ không quá 45 tuổi, có học vị tiến sĩ và có đề án nghiên cứu khoa học thuộc 2 lãnh vực: Khoa học Đời sống và Khoa học Vật liệu. Mức học bổng được trao tặng là 150 triệu đồng/ứng viên.
Còn đối tượng xét trao giải thưởng là tất cả nhà khoa học nữ đang làm việc và nghiên cứu tại Việt nam có quá trình nghiên cứu khoa học, đóng góp lâu dài vào sự phát triển của khoa học Việt nam. Giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng/người.
tran-ha-lien-phuong.jpg
TS Trần Hà Liên Phương
Học bổng L’Oreal–UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học cấp quốc gia được triển khai tại Việt Nam vào năm 2010. Đến nay, chương trình đã vinh danh 18 nhà khoa học trẻ tiềm năng Việt Nam về những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giúp họ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê khoa học. Năm 2015, nhà khoa học nữ Việt Nam Trần Hà Liên Phương đã được vinh danh là nhà khoa học nữ tiềm năng thế giới tại Paris, đã giúp Việt Nam lần đầu tiên có tên trong danh sách quốc gia có nhà khoa học nữ trẻ xuất sắc thế giới.
Thời gian nhận hồ sơ giải thưởng và học bổng nghiên cứu khoa học đến hết ngày 30/9/2016. Chi tiết về giải thưởng và học bổng có thể tham khảo tại: www.phunutrongkhoahoc.vn

Hải Minh