Người mẹ kế yêu thương tôi vô bờ bến

Người mẹ kế yêu thương tôi vô bờ bến

Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng, ai là người yêu thương tôi nhất, yêu vô điều kiện thì chắc chắn câu trả lời của tôi là: Mẹ kế.