PNVN Theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/7/2016, nếu người tiêm chủng mà bị tai biến sẽ được bồi thường, với mức cao nhất là 100 triệu đồng.

Nghị định 104 quy định, khi sử dụng vaccine trong tiêm chủng mở rộng và phòng chống dịch bệnh, nếu xảy ra tai biến dẫn đến khuyết tật hoặc tử vong thì sẽ được bồi thường. Mức bồi thường cụ thể như sau:

- Với người bị tai biến do tiêm chủng dẫn đến khuyết tật sẽ được bồi thường 30 tháng lương cơ sở và các chi phí khám bệnh.

Sau này, nếu người bị tai biến đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế mà có thẻ BHYT, thì ngoài việc thanh toán theo quy định, phần đồng chi trả sẽ được BHYT chi trả theo hóa đơn. Nếu người bị tai biến không có BHYT thì các chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vận chuyển, bệnh nhân được thanh toán theo hóa đơn.  
_vbn2178_0.jpg
Thăm khám trước khi tiêm chủng cho trẻ
Nếu người bị tai biến phải nhập viện điều trị, nhưng lại phát hiện các bệnh khác không liên quan đến tiêm chủng thì bệnh nhân phải thanh toán chi phí khám bệnh, điều trị bệnh đó.

- Trường hợp người tiêm chủng tử vong, sẽ được hỗ trợ các chi phí do phải khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trước khi tử vong; chi phí mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở và 100 triệu đồng chi bù đắp tổn thất về tinh thần cho thân nhân của người bị thiệt hại.

Ngoài ra, những trường hợp bị tai biến dẫn đến tàn tật thì Nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí cho 1 người phải nghỉ việc để chăm sóc nạn nhân. Mức hỗ trợ bằng mức lương đóng bảo hiểm xã hội của người chăm sóc phải nghỉ việc/22 ngày nhân với số ngày chăm sóc thực tế.

Nếu không xác định được thu nhập thực tế của người chăm sóc thì mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu vùng nơi người chăm sóc thường trú/22 ngày nhân với số ngày chăm sóc. 

Như Ngọc