Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM): Đình chỉ hai nhân viên khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM): Đình chỉ hai nhân viên khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã đình chỉ hai nhân viên y tế liên quan đến việc điều trị nhầm cho bệnh nhân, đồng thời lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá về mức độ sai phạm.

TMK