Đà Nẵng: Cô Phó hiệu trưởng mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh

Đà Nẵng: Cô Phó hiệu trưởng mở lớp dạy kỹ năng sống miễn phí cho học sinh

Tại thành phố Đà Nẵng, hơn một năm nay có một lớp dạy kỹ năng sống miễn phí thu hút đông đảo học sinh tham gia.