PNVN Làm việc cho một công ty cổ phần theo diện hợp đồng không xác định thời hạn. Vừa qua, tôi nghỉ thai sản. Khi hết thời gian nghỉ, tôi đi làm thì được thông báo công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với tôi. Vậy chấm dứt hợp đồng khi nghỉ thai sản có đúng?

Hỏi: Tôi làm việc cho một công ty cổ phần theo diện hợp đồng không xác định thời hạn. Vừa qua, tôi nghỉ thai sản. Khi hết thời gian nghỉ, tôi quay lại làm thì được thông báo công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với tôi. Xin Báo PNVN cho biết, công ty làm vậy có đúng không? Tôi phải làm gì để bảo đảm quyền lợi của mình?

                                                                                                                          Bùi Thị Huế (Đồng Nai)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động 2012, thì: “Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 6 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

don-xin-nghi-thai-san.jpg
Nghỉ thai sản và bị cơ quan chấm dứt hợp đồng lao động

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động.

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;…

Ngoài ra, Điều 39 Bộ luật Lao động 2012 còn quy định các trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm:

- Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền…

- Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của Bộ luật này (nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi…)…

Căn cứ vào các quy định trên, việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động khi chị đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là không đúng pháp luật. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, chị có thể làm đơn khiếu nại lên phòng thương binh xã hội cấp huyện nơi công ty đặt trụ sở để yêu cầu giải quyết.

Luật gia Hà Vy