PNVN Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 19/5 đến 31/8 sẽ có 1.000 vé có giá 10 ngàn đồng nhân dịp khai trương đôi tàu du lịch NH1/NH2 Nha Trang - Huế và ngược lại.

Nhân dịp khai trương đôi tàu mới, từ ngày 19/5 đến ngày 31/8, Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) sẽ bán ngẫu nhiên 1.000 vé tàu giá 10 ngàn đồng cho hành khách đi trên đôi tàu này.

Theo đó, tàu NH2 xuất phát tại ga Nha Trang lúc 8 giờ 45 phút, đến ga Huế lúc 22 giờ 39 phút. Tàu sẽ dừng đón tiễn khách tại các ga Nha Trang, Ninh Hòa, Giã, Tuy Hòa, Diêu Trì, Bồng Sơn, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Núi Thành, Tam Kỳ, Trà Kiệu, Đà Nẵng và Huế.

Tàu NH1 xuất phát tại ga Huế lúc 16 giờ 8 phút, đến ga Nha Trang lúc 6 giờ 18 phút, đón tiễn khách tại các ga Huế, Cầu Hai, Đà Nẵng, Trà Kiệu, Tam Kỳ, Núi Thành, Quảng Ngãi, Đức Phổ, Diêu Trì, Tuy Hòa, Ninh Hòa, Nha Trang.

Từ ngày 19-5 đến ngày 31-5, ĐSVN giảm giá cho hành khách đi tàu NH1/NH2, mua vé cá nhân giảm 30% giá vé so với các đoàn tàu khách Thống nhất, giá từ 259 đến 494 ngàn đồng/vé; mua vé tập thể giảm từ 40% đến 50% giá vé (từ 10 người đến 50 người giảm 40% giá vé, giá từ 194 đến 370 ngàn đồng; từ 51 người trở lên giảm 50% giá vé, giá từ 162 đến 309 ngàn đồng).

a6ee2eab2765d9d42316ba67b673aff3.jpg
Từ ngày 19/5 đến ngày 31/8, ĐSVN sẽ bán ngẫu nhiên 1.000 vé tàu giá 10 nghìn đồng cho hành khách đi trên đôi tàu NH1/NH2 Nha Trang - Huế và ngược lại.

 

Báo nhân dân