Từ khóa: ông aaron batten - chuyên gia kinh tế cao cấp của adb