Từ khóa: đôi nam nữ bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ