Từ khóa: đứng thứ 7 trong top 28 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2019