Từ khóa: gs.ts nguyễn thanh liêm - viện trưởng viện nghiên cứu tế bào gốc - công nghệ gen vinmec