Từ khóa: bà nguyễn thị tuyết – phó chủ tịch hội lhpn việt nam