Từ khóa: bé gái chào đời với tràng hoa quấn cổ tới 5 vòng