Từ khóa: có được đăng ký khai sinh cho con nơi mẹ đang tạm trú