Từ khóa: va chạm với một đoàn tàu chở hàng tại thị trấn meerbusch