Từ khóa: xác lập kỷ lục guinness “mô hình đèn lồng lớn nhất việt nam”