PNVN Vợ tôi bị sẩy thai nên phải nằm viện điều trị theo yêu cầu của bác sĩ. Vậy công ty buộc vợ tôi nghỉ việc có đúng không?

Hỏi: Vợ tôi đang làm việc cho một công ty tư nhân theo diện hợp đồng lao động có thời hạn. Vừa qua, vợ tôi bị sẩy thai ở tháng thứ 5 nên phải nằm viện điều trị theo yêu cầu của bác sĩ. Tôi đã làm đơn và nộp giấy xác nhận của bệnh viện cho công ty vợ. Tuy nhiên, nằm viện được gần 2 tuần thì công ty cử người đến thông báo cho vợ tôi nghỉ việc. Xin Báo PNVN cho biết, họ làm vậy có đúng không?

                                                                                                      Thân Văn Lộc (Quảng Nam)

nghv.jpg
Công ty không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay kỷ luật lao động khi lao động đang điều trị do sẩy thai. Ảnh minh họa: Internet

Trả lời: Theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 38, Bộ luật Lao động 2012, thì: Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động (NLĐ) làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
 
Khi sức khỏe của NLĐ bình phục, thì NLĐ được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho NLĐ biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;...

Còn theo Khoản 4, Điều 123 Bộ luật này, thì: Không được xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;

d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; NLĐ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 

Căn cứ vào các quy định trên, công ty vợ anh không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay kỷ luật lao động khi vợ anh đang điều trị do sẩy thai. Việc họ yêu cầu vợ anh nghỉ việc như nói trên là trái quy định của pháp luật.

Luật gia Nguyễn Tuấn