PNVN Tôi là giáo viên mầm non. Theo công văn 1125/NGCBQLGD- CSNGCB qui định: “Chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè”. Vậy tôi sinh em bé vào tháng 5/2017 thì có được áp dụng theo công văn này không?

Hỏi: Hiện em là giáo viên Mầm non đang công tác tại quận Bình Thủy, Cần Thơ. Vừa qua, em có đọc Báo PNVN, trong bài báo có văn bản mới “Chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè” theo công văn 1125/NGCBQLGD- CSNGCB. Như vậy ở quận Bình Thủy, Cần Thơ, đã áp dụng theo công văn này chưa? Công văn có hiệu lực từ ngày 18/8/2017. Em sinh em bé vào tháng 5/2017 thì trường hợp của em có được áp dụng theo công văn này không?

                                                                                                                     Phạm Thị Nhu (Cần Thơ)

tre-em.jpg
Áp dụng chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

Trả lời: Theo công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 của Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gửi các Sở GD&ĐT, thì:

Trong thời gian qua, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được văn bản của các sở giáo dục và đào tạo, của giáo viên về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè. Về vấn đề này, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Việc giải quyết chế độ thai sản đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy định hiện hành…

3. Thời gian nghỉ hè của giáo viên bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm là 8 tuần đối với giáo viên mầm non và 02 tháng đối với giáo viên phổ thông. Thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định...

Do đó trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ luật Lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động…

Như vậy, căn cứ vào nội dung công văn trên thì việc thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên được áp dụng theo Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực thi hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ ngày 1/5/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Vì vậy, bạn sinh em bé vào tháng 5/2017 thì đương nhiên được áp dụng theo hướng dẫn của văn bản này.

Luật gia Hà Vy