PNVN Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định. Nếu không tuân thủ thì không được pháp luật công nhận.

Hỏi: Tôi và chồng lấy nhau được 4 năm, nhưng vì gia đình hai bên không đồng ý nên chúng tôi không đăng ký kết hôn. Nay anh ấy đi với người phụ nữ khác và muốn phân chia tài sản với tôi, trong đó có một số tiền anh ấy bỏ ra để chúng tôi kinh doanh. Anh ấy nói sẽ khởi kiện ra tòa án nếu tôi không đồng ý chia đôi tài sản. Xin Báo PNVN cho biết pháp luật quy định về trường hợp này như thế nào?

Dương Thị Ánh Ngọc (Long An)

12a.jpg
 

Trả lời: Theo quy định tại hhoản 1, Điều 9, Luật HN&GĐ 2014, thì: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý”.

Theo như chị trình bày, chị và anh ấy lấy nhau nhưng không đăng ký kết hôn nên giữa về nguyên tắc, giữa chị và anh ấy không tồn tại quan hệ hôn nhân. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Luật HN&GĐ 2014 thì nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Về quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng trong trường hợp này được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên. Nếu các bên không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con theo hướng tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó. Tài sản do hai người cùng tạo lập mà không thể tự thỏa thuận việc chia như thế nào thì Tòa án sẽ xem xét dựa trên công sức đóng góp của mỗi bên.

Căn cứ vào các quy định trên, có thể thấy việc anh ấy yêu cầu chia đôi số tài sản của hai người là không có căn cứ. Tuy nhiên, chị cần chuẩn bị những tài liệu, chứng cứ chứng minh về các tài sản của mình để Tòa án xem xét, đánh giá đúng công sức đóng góp của mỗi bên khi giải quyết việc chia tài sản.

 

Luật gia Hà Vy