PNVN Chúng tôi kết hôn được 7 năm, có một con chung. Trước khi lấy nhau, chồng tôi đã có một đứa con với người vợ trước. Vừa qua, chồng tôi mất, để lại di chúc cho người con riêng toàn bộ tài sản. Vậy con tôikhông có tên trong di chúc có được hưởng thừa kế?

Hỏi: Chúng tôi kết hôn cách đây 7 năm, có một con chung 5 tuổi. Trước khi lấy nhau, chồng tôi đã có một đứa con với người vợ trước. Vừa qua, chồng tôi bị bệnh mất, để lại di chúc cho người con riêng toàn bộ tài sản của anh ấy, còn con tôi thì không được hưởng gì. Vậy xin Báo PNVN cho biết, theo quy định của pháp luật, con tôi có quyền được hưởng thừa kế của bố không?

                                                                                                                   Vũ Thị Hà An (Quảng Ninh)

Trả lời: Theo quy định của Bộ luật Dân sự, khi một người mất đi nếu không để lại di chúc thì di sản của người đó sẽ được chia theo pháp luật cho các đồng thừa kế. Còn nếu có di chúc không trái với quy định của pháp luật, đạo đức xã hội thì sẽ thực hiện theo di chúc.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, nghĩa là, dù họ không có tên trong di chúc của người quá cố, họ vẫn được hưởng một phần di sản của người đó.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 1, Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc, thì:

thuake_kpig.jpg
Con chưa thành niên, không có tên trong di chúc thì vẫn được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. Ảnh minh họa

“Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động”.

Căn cứ vào quy định trên và theo trình bày của chị, con chung của chị và chồng mới 5 tuổi – thuộc trường hợp con chưa thành niên nên cháu vẫn được hưởng phần di sản của bố bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, cho dù chồng chị không chia tài sản cho cháu trong di chúc.

Do đó, chị có quyền thỏa thuận với người thân của con riêng chồng chị về việc phân chia di sản của anh ấy. Nếu không thỏa thuận được, chị có quyền khởi kiện tại tòa án nhân dân cấp huyện để đòi lại quyền, lợi ích hợp pháp cho con mình.

Luật gia Nguyễn Tuấn