PNVN Hai người lấy nhau nhưng không đăng ký kết hôn, sau khi có con chung thì người chồng bỏ rơi hai mẹ con không có trách nhiệm gì. Trường hợp này người chồng có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho con ngoài giá thú?

Hỏi: Chúng tôi đến với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi có con chung, anh ấy đã bỏ rơi mẹ con tôi mà không có bất cứ trách nhiệm gì. Xin Báo PNVN cho biết, anh ấy có phải cấp dưỡng cho con không? Nếu có thì mức cấp dưỡng là bao nhiêu?

                                                                                                    TRẦN THỊ NGỌC LAN (Đồng Nai)

con-123.jpg
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại Điều 69, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ, thì: Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội...

Về cấp dưỡng cho con, Điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, quy định: “Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con”.

Trong trường hợp người cấp dưỡng không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. Như vậy, chị có quyền yêu cầu cha của cháu bé thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng và mức cấp dưỡng phụ thuộc vào thu nhập của người cha, điều kiện, hoàn cảnh kinh tế nơi chị và con đang sinh sống.

Nếu hai bên không thỏa thuận được, chị có quyền khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc cha của con chị phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con và phân định mức cấp dưỡng.

Luật gia Hà Vy