PNVN Đang làm cho một công ty ở nước ngoài. Thời gian qua, con nhiều lần ốm đau nên chị thường phải xin nghỉ để chăm con ốm. Công ty đã cảnh báo nếu chị nghỉ thêm, công ty sẽ tuyển dụng người khác thay. Vậy trường hợp con ốm, cha mẹ được nghỉ làm bao lâu?

Hỏi: Tôi đang làm cho một công ty nước ngoài. Thời gian qua, con tôi nhiều lần ốm đau nên tôi thường phải xin nghỉ việc để chăm cháu. Mấy ngày trước, công ty đã cảnh báo tôi nếu còn nghỉ việc thêm, công ty sẽ phải tuyển người khác thay tôi. Xin Báo PNVN cho biết, theo luật thì khi con ốm cha mẹ được nghỉ bao nhiều ngày, mức hưởng chế độ như thế nào?

                                                                                                    Ngân Thị Thu Phương (Đồng Nai)

con-om-1483926464.jpgKhi con ốm, cha mẹ được nghỉ tối đa 20 ngày/năm nếu con dưới 3 tuổi. Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại Điều 27, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau, thì:

1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Về mức hưởng chế độ ốm đau, Điều 28 Luật này quy định:

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng được quy định như sau:

a) Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

b) Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;…

3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Luật gia Hà Vy