PNVN Mứi nghỉ thai sản 3 tháng nhưng do công ty thiếu người nên sản phụ đi làm sau khi nghỉ được 4 tháng thai sản. Vậy đi làm trước khi hết hạn nghỉ thai sản, có phải đóng BHXH?

Hỏi: Em là công nhân của một công ty tư nhân, đang nghỉ chế độ thai sản được 3 tháng. Vừa qua, lãnh đạo công ty có đến gặp em và động viên em đi làm sau khi con được 4 tháng tuổi vì công ty thiếu người. Vậy xin Báo PNVN cho biết, nếu em đi làm thì các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) của em sẽ thế nào?

                                                                                                          Nguyễn Thị Hường (Thái Bình)

thai-san12.jpg
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại Điều 34, Luật BHXH 2014 về thời gian hưởng chế độ khi sinh con, thì:

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con...

Còn căn cứ theo điểm c, Khoản 2, Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH, thì:

Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng BHXH, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH, bảo hiểm y tế.

Như vậy, bạn đang nghỉ chế độ thai sản nhưng quay trở lại làm việc sớm thì trong thời gian đi làm trước thời hạn, bạn và người sử dụng lao động vẫn phải đóng BHXH, bảo hiểm y tế.

Luật gia Hà Vy