PNVN Làm việc ở một cơ quan nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân theo diện hợp đồng không xác định thời hạn, đã mua một căn hộ chung cư và tạm trú ở quận này được hơn 1 năm, như vậy tôi đã đủ điều kiện đăng kí hộ khẩu ở TPHCM chưa?.

Hỏi: Em đang làm việc cho một cơ quan Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân (TPHCM) theo diện hợp đồng không xác định thời hạn. Em cũng đã mua một căn hộ chung cư ở quận này và đăng ký tạm trú KT3 được hơn một năm. Xin Báo PNVN cho biết, em đã đủ điều kiện để nhập khẩu về quận Bình Tân chưa?

                                                                                                         Dương Thị Ngọc Diệp (TPHCM)

dang-ky.jpg
Làm thủ tục đăng ký hộ khẩu

Trả lời: Theo quy định tại Điều 19, Luật Cư trú thì: Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ.

Theo bạn trình bày, bạn đang làm việc và đã mua căn hộ chung cư tại quận Bình Tân, TPHCM, là thành phố trực thuộc Trung ương, nên điều kiện đăng ký thường trú của bạn sẽ áp dụng quy định tại Khoản 1, Điều 20 Luật Cư trú - quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Cụ thể: “Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương: “Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên.

Trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên”…

Cho đến thời điểm này, bạn mới đăng ký tạm trú ở quận Bình Tân hơn một năm, nên bạn chưa đủ điều kiện để đăng ký thường trú vào quận Bình Tân (TPHCM) theo quy định của Luật Cư trú.

Khi đủ thời hạn trên, bạn có thể làm thủ tục đăng ký thường trú để được cấp sổ hộ khẩu. Thủ tục đăng ký thường trú quy định tại Nghị định số 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú và Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9/9/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP.

Luật gia Nguyễn Tuấn