PNVN Trước năm 1995, là nhân viên nhà nước, làm công việc thuộc diện độc hại được 10 năm, sau đó tôi nghỉ việc và đã nhận trợ cấp thôi việc. Sau này, tôi lại tiếp tục làm công việc cũ đến nay được 17 năm. Trường hợp đóng BHXH chưa đủ 20 năm có được nghỉ hưu?

Hỏi: Trước năm 1995, tôi là nhân viên nhà nước, làm công việc thuộc diện độc hại được 10 năm, sau đó vì lý do gia đình, tôi nghỉ việc và đã nhận trợ cấp thôi việc. Sau đó một thời gian, tôi lại tiếp tục làm công việc cũ, đến nay đã được 17 năm. Năm nay tôi 50 tuổi, vậy xin Báo PNVN cho biết, tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu không?

                                                                                                              Vương Thị Thu (Quảng Ninh)

luong_huu_bigi.jpg
Chi trả lương hưu

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 6, Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), thì: Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Việc tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân.

Theo trình bày của chị, thời gian làm việc trước 1995 chị đã nhận trợ cấp thôi việc, nên không được tính là thời gian tham gia BHXH nữa. Như vậy, hiện tại chị mới có 17 năm tham gia BHXH.

Còn theo Khoản 1, Điều 54 Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng lương hưu, thì: Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1, Điều 2 của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Căn cứ vào quy định nêu trên, điều kiện đầu tiên của việc nghỉ hưởng lương hưu là phải có số năm đóng BHXH tối thiểu là 20 năm. Vì vậy, tính đến thời điểm hiện tại, chị mới tham gia BHXH được 17 năm nên chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu.

Luật gia Hà Vy