PNVN Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn số 2039/BHXH-CSYT ngày 29/5/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo công văn trên, để thống nhất từ ngày 01/7/2017, thực hiện thanh toán chế độ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (kể cả trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế vào viện trước ngày 01/7/2017 nhưng ra viện từ ngày 01/7/2017), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

- 15% mức lương cơ sở tương đương với 195.000 đồng (một trăm chín lăm nghìn đồng). Theo đó, người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi trả (quy định hiện hành là 181.500 đồng  theo Khoản 1 Công văn 2046/BHXH-CSYT ngày 06/6/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

images797774__dsc0068.jpg
 Người dân lấy số tự động để xếp lượt khám bệnh tại Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Cẩm Khuê

- Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 7.800.000 đồng, tương đương 6 tháng lương cơ sở (hiện tại là 7.260.000 đồng theo Công văn 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y tế) đối với người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên.

Bách Thanh