PNVN Công ty đóng gần địa bàn dân cư, thường xuyên gây ô nhiễm (tiếng ồn và bụi), ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân dù các hộ dân nhiều lần kiến nghị với chính quyền nhưng vẫn không khắc phục. Pháp luật quy định xử lý thế nào với hành vi gây ô nhiễm đó?

Hỏi: Gần chỗ tôi đang ở, có một công ty thường xuyên gây ô nhiễm (tiếng ồn và bụi mù mịt suốt ngày), làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Dù chúng tôi đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền nhưng họ vẫn không khắc phục. Xin Báo PNVN cho biết, pháp luật quy định xử lý thế nào với hành vi gây ô nhiễm đó?

                                                                                                      Trần Thị Ngọc (Biên Hòa, Đồng Nai)

khoi.JPG
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/2/2017) thì hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, như sau:

1. Hình thức xử phạt chính, mức xử phạt: Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với: Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; Giấy phép xả thải khí thải công nghiệp; Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;…

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính).

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường đã bị ô nhiễm hoặc phục hồi môi trường bị ô nhiễm do vi phạm hành chính gây ra;…

i) Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung…

n) Buộc di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến vị trí phù hợp với quy hoạch và sức chịu tải của môi trường.

Luật gia Hà Vy