PNVN Tôi đang mang thai hộ cho vợ chồng chị gái, dự kiến khoảng hơn 1 tháng nữa sẽ sinh (tôi có tham gia BHXH đầy đủ). Vậy luật quy định trường hợp lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản thế nào?

Hỏi: Tôi đang mang thai hộ cho vợ chồng chị gái, dự kiến khoảng hơn một tháng nữa sẽ sinh (tôi có tham gia BHXH đầy đủ). Xin Báo PNVN cho biết, khi sinh con thì người mang thai hộ như tôi sẽ được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

                                                                                                                                          Đường Thị Bích Ngọc (Đà Nẵng)

thai-san.jpg

Trả lời: Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì shế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ (MTH) theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 của Luật BHXH được quy định như sau:

1. Lao động nữ MTH đang đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản, trong thời gian mang thai được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai…

2. Lao động nữ MTH khi sinh con mà có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 31 của Luật BHXH thì được hưởng các chế độ sau:

a) Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ MTH sinh con;

b) Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến ngày giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ MTH nhưng không vượt quá thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật BHXH;

Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ hoặc thời điểm đứa trẻ chết mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì lao động nữ MTH được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ MTH là thời điểm ghi trong văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ MTH và bên MTH.

c) Sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này, trong 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục thì lao động nữ MTH được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại Điều 41 của Luật BHXH, trừ trường hợp lao động nữ MTH chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con.

3. Khi lao động nữ MTH sinh con thì người chồng đang đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật BHXH…

Luật gia Nguyễn Tuấn