PNVN Vợ chồng tôi hiếm muộn. Vừa qua, người quen giới thiệu, chúng tôi gặp cô gái nhỡ nhàng sắp sinh và hai bên thống nhất cô ấy sinh sẽ cho vợ chồng tôi con để làm con nuôi. Vậy luật quy định thế nào về thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi?

Hỏi: Vợ chồng tôi hiếm muộn, dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không thể sinh con. Vừa qua, qua người quen giới thiệu, chúng tôi đã gặp một cô gái nhỡ nhàng sắp sinh và hai bên thống nhất lúc cô ấy sinh sẽ cho vợ chồng tôi con để làm con nuôi. Vậy xin Báo PNVN cho biết, sau khi chúng tôi được nhận con thì phải đến đâu để đăng ký việc nuôi con nuôi?

                                                                                                         Lương Thị Hải Anh (Bình Định)

anh.jpg
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi thì thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Luật Nuôi con nuôi và quy định cụ thể sau đây:

1. Đối với việc nuôi con nuôi trong nước, thì UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã), nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

Trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi hoặc có sự thỏa thuận giữa người nhận con nuôi với cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của trẻ em được nhận làm con nuôi, thì UBND cấp xã thường trú của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì UBND cấp xã nơi lập biên bản xác nhận tình trạng trẻ em bị bỏ rơi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì UBND cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

2. Đối với việc nuôi con nuôi nước ngoài, thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh), nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi quyết định cho người đó làm con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì UBND cấp tỉnh, nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em quyết định cho trẻ em đó làm con nuôi.

Sở Tư pháp thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi nước ngoài sau khi có quyết định của UBND cấp tỉnh…

Luật gia Hà Vy