PNVN Tôi năm nay 46 tuổi, tham gia BHXH được 26 năm, hiện bị suy giảm khả năng lao động 63%. Vậy luật quy định thế nào về điều kiện và mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?

Hỏi: Tôi năm nay 46 tuổi, tham gia BHXH được 26 năm, hiện bị suy giảm khả năng lao động 63%. Đề nghị Báo PNVN cho biết, trường hợp của tôi đã đủ điều kiện để nghỉ hưu chưa? Nếu được nghỉ hưu thì mức lương hưu hàng tháng tôi được hưởng sẽ tính như thế nào?

                                                                                                                   
                                                                                                                 Từ Thị Thu
(Cao Bằng)

huu-15817_20170816120635pm.jpg
Qui định về lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh minh họa: Internet

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 16, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động: Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưu

Điều kiện về tuổi đời đối với nam

Điều kiện về tuổi đời đối với nữ

2016

Đủ 51 tuổi

Đủ 46 tuổi

2017

Đủ 52 tuổi

Đủ 47 tuổi

2018

Đủ 53 tuổi

Đủ 48 tuổi

2019

Đủ 54 tuổi

Đủ 49 tuổi

Từ 2020 trở đi

Đủ 55 tuổi

Đủ 50 tuổi

Căn cứ vào quy định trên, chị đã đủ điều kiện để được nghỉ hưu.

Về mức lương hưu hằng tháng, khoản 1, Điều 17 Thông tư này quy định: Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 16 của Thông tư này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Ví dụ: Bà A 53 tuổi, làm việc trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả năng lao động 61%, có 26 năm 4 tháng đóng BHXH, nghỉ hưu tháng 6/2016. Tỉ lệ hưởng lương hưu của bà A được tính như sau:

- 15 năm đầu được tính bằng 45%;
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 26 là 11 năm, tính thêm: 11 x 3% = 33%;
- 4 tháng được tính là 1/2 năm, tính thêm: 0,5 x 3% = 1,5%

- Tổng các tỉ lệ trên là: 45% + 33% + 1,5% = 79,5% (chỉ tính tối đa bằng 75%);
- Bà A nghỉ hưu trước tuổi 55 theo quy định là 2 năm nên tỉ lệ hưởng lương hưu tính giảm: 2 x 2% = 4%;

Như vậy, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà A là 75% - 4% = 71%. Ngoài ra, do bà A có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng 75% (cao hơn 25 năm) nên còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là: 1,5 năm x 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Luật gia Hà Vy