PNVN Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) bị chấm dứt hưởng TCTN.

Hỏi: Em đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Vừa qua, Trung tâm nơi em đang hưởng trợ cấp có giới thiệu cho em một số việc làm mới nhưng em thấy không phù hợp nên từ chối. Em nghe nói từ chối một số lần sẽ bị cắt TCTN. Vậy xin Báo PNVN cho biết những trường hợp nào sẽ không còn được hưởng TCTN?

                                                                                                         Phi Thị Thu Giang (TP.HCM)

8c-chot-1415018142968.jpg
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 21, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì các trường hợp người lao động đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN như sau:

a) Hết thời hạn hưởng TCTN theo quyết định hưởng TCTN của người lao động;

b) Có việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

đ) Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng:

- Việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ của người lao động đã được đào tạo;

- Việc làm mà người lao động đó đã từng làm.

e) Trong thời gian hưởng TCTN, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định;

g) Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;

k) Chết;

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

n) Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng TCTN theo quy định tại các điểm b, c, d, g và h khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quy định và kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng TCTN (bản chụp), trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

Luật gia Nguyễn Tuấn