PNVN Khu nhà chúng tôi ở chuẩn bị bầu ban quản trị. Tuy nhiên, vì trong khu nhà có tòa nhà đứng độc lập và có cả tòa nhà gồm 2 nhà liên kết với nhau (chung đế). Vậy pháp luật có quy định nào về số thành viên ban quản trị nhà chung cư?

Hỏi: Khu nhà chúng tôi ở đang chuẩn bị bầu ban quản trị. Tuy nhiên, vì trong khu nhà có những tòa nhà đứng độc lập và có cả những tòa nhà gồm 2 nhà liên kết với nhau (chung đế) nên chúng tôi đang băn khoăn về số lượng thành viên ban quản trị của các tòa nhà này. Vậy xin Báo PNVN cho biết, pháp luật có quy định nào rõ ràng về vấn đề này không?

                                                                                                                    Lê Thị Hà Lan (Hà Nội)

ban-quan-tri-chung-cu-tranh-cu-con-hon-tong-thong-my_261031716.jpg
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 20, Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định số lượng, thành phần ban quản trị (BQT) nhà chung cư gồm:

1. Số lượng thành viên BQT nhà chung cư, cụm nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư quyết định nhưng phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Đối với BQT của tòa nhà chung cư thì có số lượng từ 3 đến 5 thành viên;

b) Đối với BQT của cụm nhà chung cư thì có số lượng từ 6 đến 25 thành viên, trong đó mỗi tòa nhà trong cụm có số lượng từ 3 đến 5 thành viên.

Tuy nhiên, sau đó Bộ Xây dựng có thêm Thông tư số 28/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số quy định của quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2017. Số lượng thành viên BQT nhà chung cư được sửa đổi tại khoản 7, Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BXD, cụ thể:

1. Số lượng thành viên BQT nhà chung cư, cụm nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư quyết định theo nguyên tắc sau đây:

a) Đối với một tòa nhà chỉ có một khối nhà (block) thì có tối thiểu 3 thành viên BQT; trường hợp một tòa nhà có nhiều khối nhà (block) có chung khối đế nổi trên mặt đất thì mỗi khối nhà (block) có tối thiểu 1 thành viên BQT;

b) Đối với một cụm nhà chung cư thì có số lượng tối thiểu 6 thành viên BQT.

Như vậy, Thông tư 28/2016/TT-BXD chỉ quy định số lượng tối thiểu thành viên BQT mà không quy định số lượng tối đa như Thông tư 02/2016/TT-BXD. Vì vậy, tùy tính chất mỗi khu chung cư cũng như kết quả họp bàn tại hội nghị nhà chung cư mà cư dân có thể quyết định số lượng thành viên BQT phù hợp cho công tác quản lý, điều hành.

Luật gia Hà Vy