PNVN Vừa thi tuyển đỗ viên chức, chuẩn bị đi tập sự. Tuy nhiên, em đang mang thai và dự tính khi tập sự được 3 tháng thì nghỉ sinh con. Vậy thời gian nghỉ sinh con có được tính vào thời gian tập sự?

Hỏi: Em vừa thi tuyển đỗ viên chức, bắt đầu từ tháng sau sẽ đi tập sự. Tuy nhiên, em đang mang thai và dự tính sau khi tập sự được khoảng 3 tháng thì nghỉ sinh con. Xin Báo PNVN cho biết thời gian nghỉ sinh con của em có được tính vào thời gian tập sự không? Chế độ người tập sự được hưởng như thế nào?

                                                                                                       Quách Thị Thu Ngân (Kon Tum)

tu-van-phap-luat-lao-dong-113.jpg
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại Điều 20, Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý viên chức, thì:

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng...

3. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự…

Như vậy, thời gian bạn nghỉ sinh con sẽ không được tính vào thời gian tập sự.

Về chế độ, chính sách đối với người tập sự, Điều 20 của Nghị định này quy định:

1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp sau:

a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương…

Luật gia Nguyễn Tuấn