PNVN Em là mẹ đơn thân, nay cha cháu quay về muốn được nhận con. Vậy thủ tục đăng ký nhận con được quy định thế nào?

Hỏi: Em là mẹ đơn thân, nên trước đây khi đi khai sinh chỉ có tên mẹ trong giấy khai sinh của cháu. Nay cha cháu quay về muốn được nhận con, vì thương con nên em đồng ý. Vậy xin Báo PNVN cho biết, thủ tục để cha nhận con được quy định thế nào?

                                                                                                         Vũ Phương Thúy (Hà Nội)
lose6.jpg
Để làm thủ tục đăng ký nhận con, cha cháu bé phải nộp tờ khai đăng ký nhận con theo mẫu và bản kết quả AND. Ảnh minh họa: Internet

Trả lời: Theo quy định tại Điều 24, Luật Hộ tịch thì UBND cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Về thủ tục đăng ký nhận con, Điều 25 Luật này quy định:

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Về chứng cứ chứng minh quan hệ cha con, theo Điều 11, Thông tư 15/2015/TT-BTP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì chứng cứ để chứng minh quan hệ cha con gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con.

2. Trường hợp không có văn bản trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, để làm thủ tục đăng ký nhận con, cha cháu bé phải nộp tờ khai đăng ký nhận con theo mẫu và bản kết quả AND hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha con cho UBND cấp xã nơi cư trú của cháu bé hoặc cha cháu bé.

Sau khi được cấp bản trích lục hộ tịch, cha mẹ cháu cần làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi bổ sung thông tin về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con.

Luật gia Hà Vy