PNVN Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người nước ngoài do UBND cấp xã cấp sau khi đã được sở tư pháp thẩm tra, làm rõ những nội dung liên quan đến nhân than, gia đình...

Hỏi: Em và bạn trai (người nước ngoài) chuẩn bị kết hôn. Bạn trai em muốn đưa em về và tổ chức hôn lễ ở bên đó. Vậy xin Báo PNVN cho biết thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (GXNTTHN) để em sang bên đó đăng ký kết hôn được quy định thế nào?

                                                                                                                Lê Thị Hiền (Đà Nẵng)

dang-ky.jpg
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại Điều 28, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật HN&GĐ 2014, thì:

1. Hồ sơ cấp GXNTTHN được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây:
a) Tờ khai cấp GXNTTHN theo mẫu quy định;
b) Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;

c) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người yêu cầu...
2. Hồ sơ cấp GXNTTHN do người yêu cầu nộp trực tiếp tại UBND cấp xã có thẩm quyền.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, UBND cấp xã kiểm tra về nhân thân, tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu cấp GXNTTHN; có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra và nêu rõ các vấn đề vướng mắc cần xin ý kiến, gửi Sở Tư pháp, kèm theo bản chụp bộ hồ sơ.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kèm theo hồ sơ của UBND cấp xã thì Sở Tư pháp tiến hành các biện pháp sau đây:

a) Thẩm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ cấp GXNTTHN. Trường hợp cần làm rõ về nhân thân, tình trạng hôn nhân, điều kiện kết hôn, mục đích kết hôn của người có yêu cầu GXNTTHN thì Sở Tư pháp tiến hành xác minh;

b) Yêu cầu công dân Việt Nam có mặt tại trụ sở Sở Tư pháp để tiến hành phỏng vấn, làm rõ sự tự nguyện, mục đích kết hôn, sự hiểu biết của công dân Việt Nam về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh cá nhân của người nước ngoài, về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn nhân và gia đình của quốc gia, vùng lãnh thổ mà người nước ngoài cư trú;...

Trên cơ sở kết quả thẩm tra, xác minh, phỏng vấn, Sở Tư pháp có văn bản trả lời UBND cấp xã để cấp GXNTTHN cho người yêu cầu.

Trong trường hợp từ chối giải quyết, Sở Tư pháp giải thích rõ lý do trong văn bản gửi UBND cấp xã để thông báo cho người yêu cầu.

5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp xã ký GXNTTHN cấp cho người yêu cầu hoặc có văn bản thông báo về việc từ chối cấp GXNTTHN, trong đó nêu rõ lý do.

Luật gia Nguyễn Tuấn