PNVN Đang là viên chức, được cơ quan cho đi học với cam kết sau khi kết thúc khóa học sẽ tiếp tục làm việc ít nhất 4 năm nữa. Em đã làm được 3 năm và do hoàn cảnh gia đình nên xin thôi việc. Vậy trường hợp viên chức vừa được cử đi học về có được nghỉ việc?

Hỏi: Em đang là viên chức ở một cơ quan nhà nước. Trước đây, em được cơ quan cho đi học 2 năm với cam kết sau khi kết thúc khóa học sẽ tiếp tục làm việc ít nhất 4 năm nữa. Nay em đã làm được 3 năm sau khi kết thúc khóa học nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên em xin thôi việc nhưng không được cơ quan đồng ý. Xin Báo PNVN cho biết cơ quan không cho em thôi việc có đúng không? Nếu được thôi việc thì thủ tục giải quyết như thế nào?

                                                                                                                Giang Thị Oanh (Yên Bái)

vien.jpg
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại Điều 38, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về giải quyết thôi việc đối với viên chức, thì:

1. Viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;

b) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật viên chức;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật viên chức.

2. Viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;…

Như vậy, vì bạn chưa làm đủ thời gian cam kết với cơ quan trước khi được cử đi học nên cơ quan không đồng ý cho bạn thôi việc là hoàn toàn đúng.

Về thủ tục giải quyết thôi việc, Khoản 3 điều này quy định:

a) Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này…

Luật gia Nguyễn Tuấn