4 thay đổi lớn về tiền lương cán bộ, công chức

Danh mục: Xã hội
Cải cách chính sách tiền lương là 1 trong 3 đề án được Hội nghị Trung ương 7 thông qua và ban hành Nghị quyết. Câu chuyện tiền lương sau Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) được kỳ vọng sẽ có những đột phá, sát hơn với thực tế để đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức và gia đình họ.
Ý kiến của bạn