6 cách bảo vệ con khỏi những mối nguy hại từ Internet

Tác giả: T/H Nguồn: UNICEF
Danh mục: Hôn nhân - Gia đình
Bên cạnh biện pháp che webcam phía trước của laptop, đặt máy tính ở không gian chung của gia đình, đặt thời gian biểu và giới hạn số giờ lên mạng… sẽ là những gợi ý khác, đơn giản nhưng hữu ích mà cha mẹ có thể tham khảo.
Ý kiến của bạn