Bạn có sẵn sàng làm phim về bình đẳng giới?

Tác giả: PV
Nguồn: Trung tâm PN&PT, Ủy ban Y tế Hà Lan
Phương pháp truyền thông sử dụng các sản phẩm nghe nhìn thông qua internet ngày càng được xã hội quan tâm và đón nhận. Do vậy, Trung tâm Phụ nữ & Phát triển đã hợp tác cùng Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV) triển khai một dự án mới và đầy sáng tạo.