Bản lĩnh sáng tạo của bà chủ SeABank

Danh mục:
Với nhiệt huyết, đam mê và bản lĩnh, sau gần 20 năm, doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã tạo nên cơ đồ là Tập đoàn BRG và Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - SeABank.
Ý kiến của bạn