Ca sĩ Hà Anh Tuấn kêu gọi môi trường sống không bạo lực cho trẻ em

Nguồn: World Vision Vietnam
Danh mục: Xã hội
Thế giới có 2,2 tỉ trẻ em, trong đó 1,7 tỉ trẻ em chịu ảnh hưởng của bạo lực. Ca sĩ Hà Anh Tuấn, Đại sứ Thiện chí cho Sáng kiến Toàn cầu 5 năm về “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học” của tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam, đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc tạo ra những môi trường sống và học tập, nơi mọi trẻ em đều được yêu thương đúng cách, không có bạo lực.
Ý kiến của bạn