Ca sĩ Lệ Quyên: Bolero là tinh túy, truyền thống

Tác giả: Đ.T.Hiền - Thành Thuận
Danh mục:
Ý kiến của bạn