Các ca khúc "ngành ca" nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Vân

Tác giả: Đ.T.Hiền - M.Thuận
Nhiều ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Vân đã được chọn làm "ngành ca" - bài hát truyền thống của các ngành nghề. "Bài ca xây dựng", "Bài ca người thợ mỏ"... trở thành những nhạc phẩm đi cùng năm tháng