Cách người châu Âu giao tiếp với người tị nạn

Tác giả: Trà Li
Nguồn: upworthy.com
Hơn 1 triệu người đã tị nạn đến châu Âu năm vừa qua, phần lớn họ được người dân bản địa chào đón.