“Cải tạo” những tính xấu của chồng

Tác giả: Thanh Tâm
Trong phần lớn cuộc trò chuyện, người phụ nữ ấy độc thoại một cách tuyệt vọng vì không thể nào thay đổi được những tính xấu của chồng. Nhưng khi nghe Thanh Tâm hỏi lại, chị mới sững người nhận ra...