Đại biểu Quốc hội đề xuất lùi thời hạn giảm tỷ lệ lương hưu phụ nữ

Tác giả: PVH
Danh mục:
Tại phiên thảo luận tại hội trường ngày 1/11, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị lùi thời gian áp dụng giảm tỷ lệ được hưởng lương hưu của phụ nữ từ 3% xuống 2% từ 1/1/2018 sang thời gian phù hợp để phụ nữ đỡ thiệt thòi so với nam giới.
Ý kiến của bạn